Privatlivspolitik

Generelt
Louise Bruun ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig ved:

- Dit besøg på vores website

- Køb af online forløb

- Tilmelding til vores uddannelser

- Tilmelding af nyhedsbreve

- Når du kontakter vores kundeservice


Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor
Louise Bruun ApS 
Skjoldhøj Alle 18A
2920 Charlottenlund
CVR. nr. 37689858 
louise@louisebruun.dk


Introduktion

Når du bruger vores website eller deltager i vores online forløb indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies 
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

- Shopify, Contentful, Facebook, Instagram, Simplero, LinkedIn og Amazon Web Services.


Personoplysninger

Generelt 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker fx ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb via vores website.

Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, alder, købte produkter og gennemførte programmer og resultater heraf.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”) 
Foto i forbindelse med din deltagelse i vores online bootcamps, lillesøster camp og andre forløb samt eventuelle oplysninger om køn, alder, mål og vægt med fortegnelser over din deltagelse i vores forløb.

I visse tilfælde behandler vi oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet dit samtykke, ligesom brugen af din data vil fremgå tydeligt af samtykket.

Vi indhenter altid samtykke til at dele dine følsomme personoplysninger med andre
.

Sikkerhed
 
I Louise Bruun Aps har vi truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi er dog ikke ansvarlige for din deling af personoplysninger via din egen brug af sociale medier såsom Facebook og Instagram.

Formål
 
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at fremsende et nyhedsbrev, bog, E-bog eller deltagelse i vores online forløb. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold når du bruger vores website eller app.

Videregivelse af oplysninger 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: One.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, Contentful, Shopify, Simplero samt andre databehandlere såsom E-conomic, MobilePay m.fl. for at kunne fakturere og gennemføre køb på www.louisebruun.dk.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Da vi bruger services fra Facebook til vores online forløb, samt Simplero til nyhedsbreve og Contentful og Shopify til vores website kan dine personoplysninger blive overført til modtagere udenfor EU og EØS.

Herudover bruger vi Simplero som mailsystem.

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til igangværende forløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 

Retten til at trække samtykke tilbage
 
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. ovenfor behandles på andet grundlag et samtykke. 

Dine rettigheder
 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Vi vil således også bede om særskilt ret til at benytte dine oplysninger såsom billeder i eventuel markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettighedder skal du kontakte os på:

Louise Bruun ApS 
Skjoldhøj Alle 18A
2920 Charlottenlund
CVR. nr. 37689858 
louise@louisebruun.dk

Klage til Datatilsynet
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.